2010. december 3., péntek

A hálózat kommunikációs műfajai

A hálózat új és sokféle lehetőségeket nyújt a kommunikációra, információt adhat át és üzenetet válthat bárki egyénileg és kollektív formában is. Kortól, nemtől, vallástól… függetlenül a társadalom minden tagja bekapcsolódhat valamilyen virtuális kommunikációba.


- Honlap

Ez a legnyilvánosabb műfaj. A nyelvi és tartalmi ellenőrzést a publikáló felhasználó és a nyilvánosság végzi. A honlapra az a jellemzőbb, hogy egyirányú, interaktivitást nem igényel. Hipertext szöveg található rajta, ami azt a lehetőséget nyújtja a felhasználónak, hogy a hivatkozások nyomán eldöntheti, hogy mely szövegrészeket olvassa el. Tehát az olvasás többé már nem lineáris.


- Levelezőlisták

Lehet nyilvános, aminek bárki a tagja lehet, illetve lehet zárt is. A zárt levelezőlistára jellemzőek a csoportnyelvi jelenségek és különböző nyelvhasználati szokások.


- Fórum

A webes felületen egyfajta üzenőfalként szolgál. A fórumot bárki olvashatja, de bejegyzést csak regisztrált felhasználó írhat.

  • Vitafórum

Meghatározott témához lehet véleményt fűzni. Ez a lehetőség bárki számára adott, hiszen a vitafórum teljesen nyilvános. A moderált fórumon kis mértékű nyelvi ellenőrzés van jelen, a moderálatlannál teljesen érvényesül az egyéni nyelvi lelemény. A vitafórumokon késleltetett idejű a kommunikáció.

  • Csevegőfórum

Élő, valós idejű társalgást tesz lehetővé. Teljesen nyilvános, anonim, nagyon ritka, hogy valaki a rendes nevét használva kommunikáljon. A csevegőfórum a leginteraktívabb kommunikációs műfaj. Erős csoportnyelviség jellemző. A chat-elők gyors üzenetváltásra törekednek, hogy minimumra csökkentsék a reagálási időt. A gyorsaságnak van alárendelve a nyelvhasználat, a nyelvi, helyesírási, grammatikai szabályok gyakran mellőzve vannak. A közlendők rövidek, tömörek, szintén a gyors információátadás érdekében. A chet-en divatjelenségek mindig megfigyelhetők.


- Blog

Internetes naplót jelent. Ez a fajta kommunikáció ad lehetőséget az önkifejezésre. Csak a blog írója tudja módosítani a tartalmat, bármiről írhat, amit nyilvánosságra kíván hozni. Az olvasók megjegyzéseket fűzhetnek a bejegyzésekhez.- E-mail

Az internetes kommunikációban ezt fejlesztették ki először. Ez a legelterjedtebb és egyben legszemélyesebb kommunikációs műfaj. Az e-mailek nyelvhasználata közel sem olyan rendezett, szépen megfogalmazott, mint a hagyományos leveleké. Stílusának megformálására sem fordítunk annyi figyelmet, mint a papírra írt levelek esetében, de ez annak is tulajdonítható, hogy az e-mail keveréke a levélírásnak, üzenet hagyásnak, telefonbeszélgetésnek, sms küldésnek és a képi továbbításnak. Jellemző rá az egyéni nyelvhasználat. Sok olyan kód megjelenik, ami a papíralapú levelezésnél nem volt, mint például a smiley.

Nyíri Kristóf Hagyomány és társadalmi kommunikáció című tanulmányában így fogalmaz: "a networking alapvető formája az e-mail (elektronikus levél), és lenyűgöző az a megfigyelés, hogy az e-mail üzenetek stílusa milyen közel áll a beszélt nyelv stílusához.” “A hálózat gyorsasága, a kommunikációs helyzet nyomása a mérlegelő, reflektáló fogalmazás ellenében hat.” (Replika 1993. november)

Képek forrása: torzsa.blog.hu

webhostingsearch.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése